Ronde 3
Ronde 3
Ronde 3

Oxygen advantage

We kunnen weken zonder eten, dagen zonder water, maar slechts enkele minuten zonder lucht. We weten allemaal dat wat we eten en drinken aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief: Te veel of te weinig eten en drinken is niet goed. Voor lucht geldt hetzelfde: we begrijpen dat de lucht die we inademen van goede kwaliteit moet zijn, maar niet iedereen is zich ervan bewust dat ook de hoeveelheid lucht van belang is. Je moet niet te veel en niet te weinig inademen. De hoeveelheid lucht die je inademt beïnvloed alle processen in je lichaam, met gevolgen voor je gezondheid en je sportprestaties.